Prehlásenie

Všetky informácie na tejto náborovej webovej stránke Action.jobs sú majetkom spoločnosti Action, s výnimkou niektorých (hypertextových) prepojení. Tieto informácie (vrátane firemného loga, iných log, textov, fotografií, zvukového materiálu a návrhu) sa nesmú zverejňovať, kopírovať ani ukladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Action. Ak informácie používate len osobne a nie na komerčné účely, nepotrebujete na to povolenie.

Informácie
Informácie na našej náborovej webovej stránke boli veľmi starostlivo pripravené. Robíme všetko pre to, aby sme sa vyhli chybám, žiaľ, nedá sa im vždy vyhnúť. Spoločnosť Action nezodpovedá za úplnosť a ani za presnosť uvedených informácií a má právo okamžite a kedykoľvek vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Externé odkazy
Na tejto náborovej webovej stránke nájdete aj odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú majetkom spoločnosti Action. Keď kliknete na takýto odkaz, opustíte našu náborovú webovú stránku. Správnosť informácií na týchto iných webových stránkach sme nekontrolovali. Spoločnosť Action preto nenesie zodpovednosť za používanie a ani za obsah týchto webových stránok.

Zabezpečenie
Neustále pracujeme na dobrom zabezpečení našich systémov a našej náborovej webovej stránky. Napriek našej starostlivosti sa môžu vyskytnúť situácie, keď dôjde k narušeniu bezpečnosti. Objavili ste takéto zraniteľné miesto? Oznámte nám to na iso@action.nl