Naši zamestnanci

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré potrebujete vedieť o novej práci, je to, kto budú vaši kolegovia. Keďže v celej Európe zamestnávame viac ako 68,000 pracovníkov, je ťažké správne odpovedať. Ak máte radi rovnakú činnosť ako my a pozdáva sa vám jednoduchosť, v takom prípade máme prácu pre vás.

Sú takí rozmanití ako naši zákazníci

Naši zamestnanci sú zároveň našimi zákazníkmi. Pretože v spoločnosti Action nakupuje každý a každý tam môže pracovať. Rozdiely v kultúrnom prostredí, pohlaví alebo veku vnímame ako obohatenie našej spoločnosti. V našich predajniach, distribučných centrách a kanceláriách dnes pracuje 129 rôznych národností. Sme hrdí na to, že každý rok chce pre našu spoločnosť pracovať čoraz viac ľudí z celého sveta.

Práca pre každého

V spoločnosti Action radi investujeme do dobrého pracovného prostredia pre našich zamestnancov. Ponúkame ľuďom možnosť začať kariéru, zmeniť povolanie, vrátiť sa do práce alebo skombinovať prácu so štúdiom či starostlivosťou o rodinu. Bez ohľadu na vek, pôvod alebo stupeň vzdelania. Ako moderný zamestnávateľ ponúkame flexibilné zmluvy od niekoľkých hodín týždenne až po prácu na plný úväzok.

Veľmi spokojní zamestnanci

Môžeme vám, samozrejme, rozprávať, že je príjemné pracovať v spoločnosti Action, ale naši zamestnanci to vedia najlepšie.  Preto pravidelne uskutočňujeme prieskum spokojnosti zamestnancov Voice of Action, v ktorom môže každý zamestnanec anonymne vyjadriť svoj názor na rôzne témy. Naposledy sa na prieskume zúčastnilo 92 % všetkých zamestnancov a 88 % z nich uviedlo, že sú spokojní.